naar nieuwsoverzicht
Datum 7 aug 2020

De grote technisch dienstverleners maken zich hard voor de open Uniforme Objecten Bibliotheek

Het is een indrukwekkende rij namen. Goed voor vele innovaties en cruciale projecten voor ons land binnen de sector techniek. Batenburg, BAM, Croonwolter&dros, TBI, De Groot, Engie, Strukton, HOMIJ, Kuijpers, Spie, Unica, ULC, Heijmans, Van der Sluis, van Dorp, Veolia en Vinci. Alle zeventien maken ze zich hard voor de UOB. En met een duidelijke reden. Meer kwaliteit, minder faalkosten en meer slagkracht.  

Digitalisering is cruciaal

De energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit, een circulaire economie… Willen technisch dienstverleners hun rol en verantwoordelijkheid pakken in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan moeten de kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk worden vergroot. Digitalisering is daarin cruciaal. De UOB is daarin cruciaal.

Beschikken over de juiste data is essentieel voor het behalen van de duurzame doelstellingen. De UOB legt daarvoor de basis.”

Han Blokland – CEO, ENGIE Nederland

Datagestuurd werken en samenwerken

Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om echt datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In iedere schakel van de keten. De UOB biedt straks de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Dankzij de achterliggende open standaarden zijn modellen waarin deze objecten worden gebruikt ook echt uitwisselbaar. Van generiek naar specifiek, of van specifiek naar specifiek.

Asset management is wat onze klanten vragen. Dat kan alleen met gestandaardiseerde en gedeelde informatie en inzicht. En dus met het open platform UOB.”

Evert Lemmen – CEO, Strukton Worksphere

De UOB is van de sector, voor de sector

De open Uniforme Objecten Bibliotheek wordt ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en belangrijke fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk. De UOB versie 1.0 is daardoor bij oplevering nog geen platform waar direct producties mee kunnen worden gedaan. Toch gaan de ontwikkelingen snel. Nog voor het einde van het jaar willen de grote installateurs kunnen ontwerpen en werken op basis van de UOB.