naar nieuwsoverzicht
Datum 27 okt 2020

digiGO, van deal naar doen!

De UOB is een succesvol voorbeeld van één van de ruim twintig praktische ‘versnellingsprojecten’ van de DigidealGO. De DigiDealGO staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de bouw-, ontwerp- en technieksector. Deze maand start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak: DigiDealGO wordt digiGO. In de komende periode draait het om de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten.

DSGO: afspraken over toegang tot data

Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere digitalisering en opschaling van bestaande digitaliseringsinitiatieven, is de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Dit is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Door deze uniforme afspraken kunnen partijen makkelijk en veilig gebruik maken van reeds beschikbare data. In alle fases van de levenscyclus van een bouwwerk.

DSGO bouwt verder op de afspraken en standaarden die al aanwezig zijn en met succes worden toegepast. Partijen als Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Fedet en Hibin hebben in het verleden de basis gelegd voor de visie op dit stelsel. De set van afspraken wordt de komende anderhalf jaar door publieke en private partijen uit de sector zelf ontwikkeld. Dat waarborgt de aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Organisaties in de bouw en techniek worden uitgenodigd deel te nemen aan dit co-creatieproces.

Versnellingsprojecten verbinden

De digiGO aanpak is een bottom-up beweging waarin lopende concrete digitaliserings-projecten worden verbonden en zichtbaar gemaakt. Door die te labelen als ‘digiGO-versnellingsproject’ ontstaat samenhang en synergie.

Adoptie en zichtbaarheid

‘We gaan van deal naar doen’, vat Richard Tieskens (voorzitter Digiteam) de nieuwe fase samen. ‘We roepen organisaties in de bouwsector op om zich aan te sluiten bij digiGO. Meedoen kan op tal van manieren. Door je aan te sluiten bij de ontwikkeling van een versnellingsproject, door bij te dragen aan de ontwikkeling van het DSGO en uiteraard door binnen de eigen organisatie werk te maken van digitalisering. Daarnaast werken we aan bewustwording van de sector. We moeten als sector nadrukkelijker laten zien wat er gebeurt en wat er kan op het gebied van digitalisering in de bouw en techniek. Dat helpt om de digitalisering te versnellen.‘

Meer informatie

Op de website van digiGO vindt u meer informatie over de ambities, de aanpak, de lopende projecten en de manier waarop organisaties in de sector zich aan kunnen sluiten. De leden van het Digiteam dienen als aanspreekpunt voor vragen en mogelijke nieuwe initiatieven.