naar nieuwsoverzicht
Datum 8 jun 2021

Eaton Industries: “Aangezien er een sterke behoefte is naar 3D objecten, maken wij als Eaton graag gebruik van alle mogelijke kanalen om onze klanten te voorzien in hun databehoeften”

Eaton Industries is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen van de Uniforme Objecten Bibliotheek. Inmiddels zijn de eerste 120 producten als 3D object beschikbaar via de UOB. Eaton Industries is data-driven.

Vijf vragen aan Ahmet Turhan, Digital Data Manager ES EMEA bij Eaton Industries:

Welke voordelen biedt de UOB volgens u voor de installatiebranche?

Mijn verwachting is dat de UOB de communicatie en de wachttijden onderling aanzienlijk zal verbeteren! Aangezien er nu een afgesproken formaat en een aanleveringsmethode is gedefinieerd (ETIM MC data welke via de reeds bekende BMEcat of DICO XML structuur kan worden aangeleverd) zal dit leiden tot een vermindering van de interventies waardoor de kosten die met dit soort incidenten gepaard gaan, worden verlaagd. Het belangrijkste vind ik alsnog de gestandaardiseerde ‘meetpunten’ per productgroep, gelinkt aan de standaard ETIM klassen welke uniform zijn en door alle partijen op dezelfde manier zullen worden geïnterpreteerd en gebruikt. Bijkomstigheid is dat de gecreëerde 3D modellen via de UOB een laag LOD (Level Of DetailParameter) gehalte hebben wat ze zeer geschikt maakt voor de eerste fasen van een 3D gebouwontwerp. Hierdoor zie ik dan ook de logische stap naar de BIM wereld.

Welk voordeel is hierbij het belangrijkst voor Eaton Industries?

Het is natuurlijk belangrijk om mee te gaan in technologische ontwikkelingen. Eaton is dan ook één van de sponsors geweest voor het ontwikkelen van de UOB versie 1.0. Een belangrijke bijkomstigheid is de ‘voice of the customer’ welke zich vertaald naar de vraag vanuit onze klantenkringen. Aangezien er een sterke behoefte is naar 3D objecten, maken wij als Eaton graag gebruik van alle mogelijke kanalen om onze klanten te voorzien in hun databehoeften. ETIM MC en UOB zijn één van de waardevolle kanalen om 3D objecten aan te bieden iets wat wij als Eaton graag ondersteunen. Via de UOB kunnen onze klanten dan altijd over de meest actuele 3D objecten van onze producten beschikken. Daarnaast zal UOB ons als fabrikant helpen om de brug naar de BIM wereld verder te bouwen.

Waarom heeft Eaton Industries zich aangesloten bij de UOB?

Eaton is lid van ETIM organisaties in de verschillende landen. Wij zijn binnen Nederland lid van 2BA en overhandigen onze productdata in BMEcat XML naar het 2BA dataportal. De toevoeging van ETIM MC data met de link naar de UOB is volgens ons een aangename toevoeging (een verrijking) en een logische stap naar het beschikbaar stellen van zo volledig mogelijke productdata. Ook internationaal zien we dat er interesse is in ETIM-MC en zien we ook bewegingen. Wij als Eaton willen ervoor zorgdragen dat we een goed samenwerkingsverband opzetten met al onze klanten door compleet data op tijd en zo efficiënt mogelijk aan te leveren via de erkende kanalen. Zo kunnen we de keten (data value chain) met zijn allen gaan versnellen!

Wat zijn de eerste reacties op de deelname van Eaton Industries aan de UOB?

De eerste reacties zijn zeer positief – gezien het feit dat wij als Eaton zijn begonnen met het aanbieden van ETIM MC data en dus het 3D model via de UOB. De verwachtingen van onze partners zijn dat wij als Eaton vanaf nu meer producten zullen gaan aanbieden en hier willen wij ons dan ook de komende jaren voor gaan inzetten. Samen met 2BA en ETIM Nederland zijn we ook begonnen met het indienen van een RFC – Request for change – voor één van de gebruikte ETIM MC klassen waarbij deze nog niet 100% toereikend is.

Hoe heeft Eaton Industries de data-slag zo snel kunnen maken gezien het publiceren van de ETIM-MC data?

Eaton is al bekend met het beheren en het publiceren van standaard ETIM data. Het was dan ook een ‘kleine’ stap om de ETIM MC data binnen Eaton te gaan beheren voor een selectie van de producten. De voornaamste uitdaging binnen Eaton is het uitgebreide product portfolio. Eaton biedt een uitgebreid pakket op het gebied van energiedistributie, bediening en monitoring, geïntegreerde onderstations, hoofd- en onderverdeelinstallaties, railkokersystemen, motorbedieningssystemen, installaties voor arbeidsfactorverbetering en op maat ontworpen en geassembleerde schakelsystemen en meer. Er zijn dus heel wat ETIM klassen die door Eaton worden gebruikt in de classificatie van producten. ETIM heeft ervoor gezorgd dat er een mapping tabel beschikbaar is gesteld waarbij de standaard ETIM klasse is gelinkt aan de ETIM MC klasse, indien van toepassing. Dit is gebruikt om het ETIM MC proces intern uit te rollen en het verder bestuderen en het beheren van ETIM MC data heeft ervoor gezorgd dat er gerichte aanpassingen zullen worden gedaan in de centrale PIM systeem om het proces zo volledig mogelijk te optimaliseren. In de toekomst willen we ervoor zorgdragen dat het huidige Eaton BIM portal wordt gelinkt (en verrijkt) met ETIM MC data!