naar nieuwsoverzicht
Datum 28 jul 2020

Flamco, Zehnder, Legrand, Wilo en Interlight omarmen de UOB

Als één van de eerste fabrikanten zagen Flamco, Zehnder, Legrand, Wilo en Interlight het belang en de toekomstmogelijkheden van de open Uniforme Objecten Bibliotheek. Samen zijn deze vijf fabrikanten goed voor ruim 5.000 van de ruim 12.000 producten die met hun MC data nu al zijn opgenomen in de UOB. Het tempo ligt hoog en zeker de grote installatiebedrijven willen nog voor het eind van het jaar gebruik kunnen maken van de UOB.  

Vanuit de grote installatiebedrijven worden alle fabrikanten actief benaderd om ook in te stappen. Gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval dit jaar, producten te voorzien van MC-data en beschikbaar te stellen via 2BA voor de open Uniforme Objecten Bibliotheek.

Zo werkt de UOB voor fabrikanten

Als fabrikant bent u dé eigenaar en expert van uw productdata. Voor de UOB levert u die dus zelf aan. Omdat we in de keten één standaard hebben afgesproken, kunt u met één set data per product alle mogelijke klanten en gebruikers bedienen. Die data biedt u vanuit uw PIM aan bij de UOB, via 2BA. Zo is er sprake van één bron, één standaard en één loket. Via de UOB ontsluit 2BA uw data aan allerlei gebruikers in diverse processen en beschikken uw afnemers in CAD-gebonden processen in één keer over lichte en rijke 3D-objecten van uw producten altijd actueel, altijd correct.

Dit is echt de toekomst van onze sector. Het gaat straks om data. In Nederland, maar ook wereldwijd. Zorg ervoor dat je als fabrikant mee voorop loopt.”

Matty Hummelink – voorzitter, Fedet

Grote installatiebedrijven willen tempo maken

Met een brief namens de Groep Groot van Techniek Nederland hebben voorzitter Han Blokland (CEO Engie) en vice-voorzitter Ralph van den broek (CEO Batenburg Techniek) ruim 100 fabrikanten gevraagd om hun productdata aan te leveren voor de open Uniforme Objecten Bibliotheek. Liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het eind van dit jaar.

De argumenten in de brief zijn duidelijk; de technisch dienstverleners willen op korte termijn een efficiëntieslag maken. Hiervoor willen ze data-gedreven de producten van fabrikanten in hun CAD-systemen kunnen gebruiken en probleemloos kunnen uitwisselen. Om dit mogelijk te maken committeren de leden van Groep Groot zich aan het gebruik van de UOB en ze vragen hun fabrikanten hetzelfde te doen.

Als fabrikant wil je zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen productdata. Dat ben je. Met de UOB.”

Albert Dunnink – hoofd productmanagement, Zehnder Group Nederland

Weten hoe de UOB werkt? Download de demo-app

Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren is een demo-app beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers, fabrikanten en softwareontwikkelaars de belangrijkste functionaliteiten bekijken  en testen. De eerste commerciële Revit plug-in wordt in elk geval begin september geïntroduceerd. De demo-app downloadt u hier.

Meld u aan voor een webinar – informatiesessie

2BA organiseert speciaal voor fabrikanten een reeks informatiesessies. Vanwege de coronamaatregelen worden deze in de vorm van een webinar (dus online) verzorgd. Kijk voor de data bij ‘agenda’ en meld u aan. De webinars duren van 9 tot 11 uur in de ochtend.

Tijdens het webinar wordt ook de toegevoegde waarde van het 2BA Label Datakwaliteit toegelicht. Daarbij zullen onderwerpen als het werken met actuele uitwisselformaten (SALES005 en/of BMEcat 2005 ETIM V4.0) en de bijbehorende nieuwe velden en het Label datakwaliteit zelf aan bod komen.