naar nieuwsoverzicht
Datum 1 feb 2021

R-Vent Group sluit aan op de UOB

R-Vent Group, de ventilatiedivisie van Bergschenhoek Groep, stelt binnenkort objecten van het assortiment beschikbaar via de Uniforme Objecten Bibliotheek. Bijna vijftig procent van het totaal assortiment komt in aanmerking voor de UOB.

Voor R-Vent is het belangrijk om van  onze ventilatiecomponenten alle 3D-objecten digitaal, uniform en software onafhankelijk beschikbaar te hebben. Centraal, snel en voor alle partijen in de installatiesector.

Een cruciaal onderdeel van de kwaliteit van onze producten is data gestuurd te kunnen ontwerpen om uiteindelijk sneller een duurzamer te kunnen installeren. Het UOB-portaal is daarop het antwoord.”

Bram van Luin – MANAGER ENGINEERING EN R&D BIJ R-Vent Group

Het tempo ligt hoog

Het tempo ligt hoog, vanuit de installatiebedrijven worden fabrikanten actief benaderd om ook in te stappen. Gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk producten te voorzien van ETIM-MC data en beschikbaar te stellen via 2BA voor de open Uniforme Objecten Bibliotheek.

Belang voor de hele keten, voor de hele sector

Uitdagingen als de energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit en een circulaire economie vragen om slimmer digitaal samenwerken. De stap naar echt datagestuurd ontwerpen is daarom cruciaal voor de hele installatiesector; van adviesbureaus en ontwerpers, tot technisch dienstverleners en toeleveranciers. Fabrikanten onderkennen de behoefte van hun klanten om datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. Degene die voorop willen lopen, investeren in een uitbreiding van hun productdata met ETIM-MC om die zo naar een hoger niveau te brengen.

Zo werkt de UOB voor fabrikanten

Als fabrikant bent u dé eigenaar en expert van uw productdata. Voor de UOB leveren fabrikanten dus zelf hun productdata aan. Omdat we in de keten één standaard hebben afgesproken, kunnen fabrikanten met één set data per product alle mogelijke klanten en gebruikers bedienen. Die data kunt u als fabrikant via de uitwisselstandaarden (SALES005 of BMEcat 2005 ETIM Guidelines 4.0) aanbieden bij de UOB, via de 2BA datapool. Zo is er sprake van één bron, één standaard en één loket. Via de UOB ontsluit 2BA uw data aan allerlei gebruikers in diverse processen. Zo beschikken uw afnemers in CAD-gebonden processen in één keer over lichte maar wel rijke 3D-objecten van uw producten, altijd actueel, altijd correct.

Weten hoe de UOB werkt? Download de demo-plug-in

Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren is een demo-plug-in voor Revit beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers, fabrikanten en softwareontwikkelaars de belangrijkste functionaliteiten bekijken en testen. De eerste commerciële Revit plug-in wordt nog deze maand geïntroduceerd. De demo-plug-in download u hier.

Meld u aan voor een webinar – informatiesessie

2BA organiseert speciaal voor fabrikanten een reeks informatiesessies. Vanwege corona maatregelen worden deze in de vorm van een webinar (dus online) verzorgd. Kijk voor de data bij ‘agenda’ en meldt u aan. De webinars duren van 10 tot 11 uur in de ochtend.