naar nieuwsoverzicht
Datum 28 jan 2021

Zehnder Group: de UOB gezamenlijk voordeel voor de gehele sector

Zehnder Group is vanaf de eerste dag deelnemer bij de Uniforme Objecten Bibliotheek. Albert Dunnink, hoofd product management bij Zehnder Group, is erg enthousiast over hun deelname:

Welke voordelen biedt de UOB volgens u voor de installatiebranche?

De UOB biedt voor BIM gebruikers en aanbieders een centrale plaats waar alle BIM informatie op een eenduidige  manier beschikbaar is. Daarmee is de UOB de oplossing om vraag en aanbod in een digitale wereld bij elkaar te brengen. Elke fabrikant is in staat zijn (BIM)informatie zonder tussenkomst van andere partijen aan te bieden bij de UOB. Daarbij is de productinformatie gebaseerd op de ETIM MC standaard waardoor een fabrikant met één setje data een product ‘BIM ready’ heeft. Voor BIM gebruikers betekent de UOB de oplossing voor de zoektocht naar content. De UOB is namelijk open en de informatie is beschikbaar voor elke gebruiker en elk softwarepakket.

Doordat fabrikanten eenvoudig hun data kunnen aanleveren en beheren bij de UOB is de uitwisseling tussen aanbieder en gebruiker naadloos. Daarbij faciliteert de UOB een feedbacksysteem waarbij aanbieders en gebruikers elkaar kunnen aanspreken op de beschikbaarheid en de kwaliteit van de data.

Bovendien is de UOB klaar voor de toekomst. Doordat de UOB gevoed wordt met, en werkt op basis van data is er sprake van een schaalbaar model. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van nu en kan eenvoudige worden uitgebreid op elke moment wanneer dat nodig is.    

Welk voordeel is hierbij het belangrijkst voor Zehnder?

Voordelen en belangen voor individuele organisaties zijn er zeker, zoals ook reeds beschreven. Het belangrijkste is het gezamenlijke voordeel en de toekomst van onze sector. Het uitwisselen van digitale informatie op een efficiënte en open manier is nu al een voorwaarde om succesvol te zijn en dat geldt in toenemende mate voor de toekomst. Het ontbreekt ons niet aan nieuwe mogelijkheden en technieken als we kijken naar ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld BIM, augmented reality en robotisering. Om de potentie hiervan te benutten hebben we data nodig die beschikbaar, betrouwbaar, volledig en uitwisselbaar is. De UOB is een voorbeeld waar dat heel mooi te uiting komt.

Waarom heeft Zehnder zich aangesloten bij de UOB?

Wij geloven dat ons digitale product minstens zo belangrijk is als het fysieke product. Om die reden voelen we ons verantwoordelijk voor digitale productinformatie en werken we eraan om dit structureel te verbeteren. Dat proces willen we het liefst zo vormgegeven zien dat we als fabrikant zelf de data beheren en controleren zonder afhankelijkheden van derden. De UOB geeft ons de mogelijkheid om te werken volgens het principe van één bron, één standaard en één loket. Daarom hebben we ons vanaf het eerste begin bij de UOB aangesloten en geparticipeerd in het ontwikkelproces.

Hoe hebben jullie de data-slag zo snel kunnen maken gezien het beschikbaar stellen van ETIM-MC data?

In eerste instantie zijn we gewoon begonnen met het maken van ETIM-MC data en hebben dat gedaan volgens het principe van ‘een olifant eet je in kleine stukjes’. Daarmee bleek het mogelijk te zijn om in een tijdsbestek van enkele dagen onze belangrijkste producten te classificeren. Doordat we onze basis data reeds op orde hadden in ons PIM systeem hadden we ervaring met het werken van data. Hierdoor konden we vrij eenvoudig opschalen naar ETIM MC data omdat het principe hetzelfde is.

Tegelijkertijd zijn we internationaal binnen de Zehnder Group overeengekomen dat ETIM MC de standaard is op basis waarvan we geometrie van producten omschrijven. Hierdoor hebben we geen spraakverwarring en kunnen we ook rekenen op de hulp van (internationale) collega’s.