naar agenda
8 April

Online bijeenkomst: GWW ObjectTypeLibraries (OTL) ontwikkeling

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat deze data gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld tijdens de aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. Hiervoor worden nu naast elkaar door diverse partijen in de GWW ObjectTypeLibraries (OTL’s) ontwikkeld en in de praktijk getoetst op projecten.

Kennisdelingsplatform OTL-ontwikkeling

Het platform richt zich op de organisatie van de kennisdeling van de diverse OTL-ontwikkelingen die reeds in uitvoering zijn. Het biedt aan de gebruikers van standaarden (gemeenten, provincies, rijksoverheden, infrabouwers etc.) de mogelijkheid om:

  1. Met hun eigen OTL-ontwikkeling geïnformeerd te zijn over de aansluiting op de sectorstandaarden en af te spreken formaten tussen ketenpartners voor uitwisseling van data.
  2. Via platformbijeenkomsten kennis en projectervaringen te delen bij de beproeving van de OTL’s in diverse organisaties.

Bijeenkomsten

In totaal worden 8 kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd, waarvan de zesde is gepland op donderdag 8 april. Deelname is gratis. Deze bijeenkomst verloopt als teleconferentie (Zoom). Opnamen van de eerdere bijeenkomsten kunt u terugzien in het YouTube-kanaal van het BIM Loket.

Programma

Het online-programma start stipt om 13:30 uur. Vanaf 13:20 uur kunt u bij de sessie inloggen.

13:30 – Opening en toelichting doel van het netwerk Kennisdeling OTL, door Henny Stolwijk

13:40 – Potentie gebruik ETIM-standaard in verbinding met CB-NL. Presentatie door Leo van Ruijven, Croon, Wolter en Dros

14:10 – Open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB); het samenbrengen via de ETIM-standaard en het gebruik installatietechnische geometrieen en data in 3D. Presentatie door Jeroen Mackaij, Strukton Worksphere

14:40 – PAUZE

15:00 – Building Smart Data Dictionary (BSDD) i.r.t. infra datasets met 3D-BIM-Objecttypen bibliotheken zoals CB-NL. Presentatie door Pieter Pauwels, Technische Universiteit Eindhoven

15:30 – Gesprek/discussie over de behandelde vraagstukken

16:00 – Sluiting

Project gehonoreerd door digiGO en uitgevoerd onder de vlag van het BIM Loket