Een duurzame wereld vraagt om slim digitaal bouwen, samenwerken en installeren.

Verminderen van faalkosten en een optimaal beheer en onderhoud van gebouwen.

Energietransitie, snelle woningbouw, veilige infrastructuur en een circulaire economie vragen om innovatie.

Als fabrikant verantwoordelijkheid over je eigen productdata.

Feilloze informatie-uitwisseling voor innovatiekracht en productiviteit.

Gewoon in één keer goed bouwen aan een waardevol 3D-model.

Uniforme data voor een beter inkoopproces en hogere kwaliteit.

Modelleren wordt een stuk leuker, want routinehandelingen komen te vervallen.

Relevant blijven voor opdrachtgevers.

4 juni

Opening UOB platform versie 1.0

Donderdag 4 juni is de Uniforme Objecten Bibliotheek officieel geopend. Dit unieke open platform maakt…

Lees meer >>

DAAROM DE OPEN UNIFORME OBJECTEN BIBLIOTHEEK

  • Voor innovatie, slagkracht, efficiencywinst en kwaliteit van de hele sector.
  • Voor succesvol samenwerken en betrouwbaar uitwisselen van technische informatie tussen projectpartners.
  • Voor het probleemloos delen van 3D-modellen op basis van een open digitaal platform dat met ons meegroeit. 
  • Voor hogere kwaliteit en snelheid van dienstverlening aan onze klanten.
  • Voor minder fouten en vertragingen in het ontwerp, de bouw en het onderhoudsproces van gebouwen.
  • Voor één bron, één standaard, één loket en in één keer goed.

BEKIJK HIER DE UOB VERSIE 1.0

De energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit, een circulaire economie… Willen we als installatie- en bouwsector onze verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan zullen onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk moeten vergroten. Digitalisering is daarin cruciaal. Het platform UOB (de open Uniforme Objecten Bibliotheek) is één van de versnellingsprojecten van de DigiDeal Gebouwde Omgeving. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om echt datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In iedere schakel van de keten.

Download de demo-app:

AGENDA

28 september

Kliksessie voor engineers/3D modelleurs

Tijdens de kliksessie presenteren 2BA en CIC (Cadac Itanex Cooperation) de gebruiksmogelijkheden voor 3D-modelleren op basis van de UOB. Aan de hand van de demo-app worden enkele projectonderdelen gemodelleerd. De kliksessie wordt tussen 14:00 en 16:00 uur online gehouden. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail aan uob@2ba.nl. Deelname op volgorde van aanmelding.

Lees meer >>
8 oktober

INFORMATIESESSIE “ETIM-MC & UOB” VOOR FABRIKANTEN

Om u nader te informeren over dit unieke project en wat dit voor u als fabrikant betekent organiseren wij een aantal informatiesessies. Vanwege het Corona virus worden deze in de vorm van een webinar (dus online) verzorgd (aanvang 9:00u) en duren ongeveer anderhalf uur. Tijdens de webinar zullen wij ook de toegevoegde waarde van het […]

Lees meer >>
14 oktober

INFORMATIESESSIE “ETIM-MC & UOB” VOOR FABRIKANTEN

Om u nader te informeren over dit unieke project en wat dit voor u als fabrikant betekent organiseren wij een aantal informatiesessies. Vanwege het Corona virus worden deze in de vorm van een webinar (dus online) verzorgd (aanvang 9:00u) en duren ongeveer anderhalf uur. Tijdens de webinar zullen wij ook de toegevoegde waarde van het […]

Lees meer >>

DOE OOK MET ONS MEE

INITIATIEFNEMERS