Informatie voor software leveranciers

De open standaard van de UOB betekent de volgende stap in Bim’men.

Uitdagingen als de energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit en een circulaire economie vragen om slimmer digitaal werken en samenwerken. De stap naar echt datagestuurd ontwerpen, bouwen en beheren is daarom cruciaal voor de hele installatiesector; van adviesbureaus tot technisch dienstverleners, van fabrikanten tot software leveranciers. Het platform UOB (de open Uniforme Objecten Bibliotheek) brengt nu de standaardisatie die hiervoor nodig is. In iedere schakel van de keten.

DAAROM DE UOB

ONTDEK MEER

ONTWIKKELPOTENTIE VOOR DE 3D-CAD/BIM MARKT

De open standaard van de UOB betekent een enorme potentie voor de ontwikkeling van de 3D-CAD/BIM markt. Groei die er komt als echt de hele sector op hoger niveau gaat Bim-men. Zowel in Nederland als internationaal. Installateurs gaan hard aansturen op deze ontwikkeling, omdat de slagkracht en productiviteit in de sector omhoog moet en informatie gestandaardiseerd en deelbaar moet zijn. Hun grote klanten en opdrachtgevers vragen hierom. Wet- en regelgeving vragen hier om. Als software leverancier wil je deze ontwikkeling daarom niet missen.

VOOR DE SECTOR, DOOR DE SECTOR

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector, voor de sector. De grote technisch dienstverleners zijn de drijvende kracht achter het platform, samen met meerdere toonaangevende fabrikanten, Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA. 2BA heeft de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich genomen en werkt voor de technische ontwikkeling nauw samen met CIC (Cadac Itannex Cooperation).

SAMENWERKING TUSSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN EN FABRIKANTEN

BIM-experts van installateurs hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk.

ONTWIKKELAARS AAN ZET

De UOB is een platform dat continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. De UOB is van start gegaan om 80% van de meest toegepaste productsoorten te kunnen tekenen. Hiervoor zijn 357 template objecten ontwikkeld en in de UOB opgenomen. Dit aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Inmiddels stellen er al verschillende fabrikanten duizenden producten beschikbaar.

2BA ONDERSTEUNT ONTWIKKELAARS MET KENNIS EN WORKSHOPS

Omdat zo’n 80% van de markt in Nederland Revit gebruikt, is besloten om voor de UOB template objecten voor Revit te bouwen. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan gebruikers, fabrikanten en ontwikkelaars is bij oplevering een demo-app beschikbaar. Revit-partijen kunnen ieder gewenst moment aanhaken door een software-specifieke plug-in te bouwen.

Ook kunnen (niet Revit) software leveranciers aan de slag met het ontwikkelen van applicaties voor het gebruik van de UOB in hun specifieke CAD-omgeving. 2BA zal software leveranciers hierin ondersteunen met kennis en workshops.