Informatie voor fabrikanten

De toekomst vraagt om slimmer digitaal ontwerpen, toeleveren en installeren

Uitdagingen als de energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit en een circulaire economie vragen om slimmer digitaal samenwerken. De stap naar echt datagestuurd ontwerpen is daarom cruciaal voor de hele installatiesector; van adviesbureaus en ontwerpers, tot technisch dienstverleners en toeleveranciers. Loop jij als fabrikant al mee voorop in het correct digitaal beschikbaar stellen van jouw productdata? Onderken je de behoefte van jouw klanten om datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren? Het platform UOB (de open Uniforme Objecten Bibliotheek) brengt nu de standaardisatie die hiervoor nodig is. In iedere schakel van de keten.

DAAROM DE UOB

Wij zijn blij met de komst van de UOB. We worden daardoor minder afhankelijk van derde partijen, die voor ons tot nu toe de 3D-objecten maakten voor BIM-projecten. Nu kunnen we zelf data uploaden die door het UOB-portaal worden omgevormd tot objecten.”

Albert Dunnink, Hoofd Productmanagement Zehnder

ONTDEK MEER

DEZE PARTIJEN MAKEN ZICH HARD VOOR DE UOB

Het is een indrukwekkende rij namen. Goed voor vele innovaties en cruciale projecten voor ons land binnen de sector techniek en allemaal maken ze zich hard voor de UOB. En met een duidelijke reden. Meer kwaliteit, minder faalkosten en meer slagkracht.  

 • Hager
 • Walraven
 • Panflex
 • Henco Industries
 • Schneider Electric
 • Jaga Nederland
 • Minkels
 • ABB
 • VSH
 • Veolia
 • R-Vent Group
 • Van Dorp
 • Van der Sluis
 • Heijmans
 • ULC
 • Unica
 • Spie
 • Kuijpers
 • HOMIJ
 • Strukton
 • Engie
 • De Groot
 • TBI
 • Croonwolter&dros
 • BAM
 • Batenburg
 • Interlight
 • Wilo
 • Legrand
 • Zehnder
 • Flamco
 • Vinci

VISIE OP HET MANAGEN VAN JE PRODUCTDATA

OPEN STANDAARD IS WAT DE MARKT VRAAGT

Grote opdrachtgevers in bouw en installatie vragen om asset management, informatie en inzicht. Installateurs gaan hard aansturen op deze ontwikkeling, omdat de productiviteit in de sector omhoog moet en de faalkosten omlaag. Daarnaast moeten gebouwen in de toekomst een digitale tweeling hebben voor eenvoudig beheer en onderhoud. Wet- en regelgeving vereisen inzicht in de prestaties van het gebouw en mogelijke herbruikbaarheid van materialen. Dat alles kan alleen met gestandaardiseerde en deelbare data.

VERANTWOORDELIJKHEID OVER EIGEN PRODUCTDATA

Om als fabrikant te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van klanten om meer en betere data, sta je voor de uitdaging om informatie te leveren voor verschillende klanten, verschillende landen, verschillende processen, verschillende software en in verschillende formats. Hierdoor ontstaat een steeds hogere beheerlast in tijd en geld. De UOB maakt hier een einde aan doordat je gebruik kunt maken van de open standaarden zoals ETIM voor de technische specificaties en het nieuwe ETIM MC voor geometrische waarden van jouw product. Als fabrikant ben je dé eigenaar en expert van jouw productdata en die lever je daarom zelf aan. Je kunt met één set data per product alle mogelijk klanten en gebruikers bedienen. Die data biedt je vanuit jouw PIM aan bij de UOB, via 2BA. Zo is er sprake van één bron, één standaard en één loket.

OOK INTERNATIONALE BELANGEN

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om – voor internationaal opererende bedrijven – de beslissing tot standaardisatie zomaar in Nederland te nemen. Toch pleit juist de internationale component voor werken met de UOB en de internationaal erkende ETIM standaard, plus de nieuwe ETIM MC standaard. Per land bespaar je als fabrikant aanzienlijk in de ontwikkeling en onderhoud van 3D objecten. Bovendien voorkom je dat er met oude producten wordt ontworpen en ben je in staat veel sneller jouw nieuwe producten digitaal te lanceren. Ook internationaal.

ETIM MC 3D-viewer

Als fabrikant wil je uiteraard op tijd aansluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen. Met de plug-in kunnen installateurs de UOB toepassen in projecten. Ook is er een viewer voor ETIM-MC en het 3D object beschikbaar. Voor fabrikanten zijn dit een geweldige instrumenten, omdat het een lijst met puur cijfermatige MC-data direct vertaalt naar een visuele weergave van het product. De 3D-viewer voegt zo een nieuwe dimensie toe aan de datavalidatie. Aan de hand van de 3D-weergave van producten kan veel sneller en beter beoordeelt worden of de onderliggende geometrische data correct is.

VIEWERS