over de uob

Als je instapt en je processen afstemt op de UOB heb je echt een voorsprong op de rest. Wat snelheid, kwaliteit en efficiency betreft.”

Kees Boekel – Programmamanager BIM, EQUANS

Willen we als sector onze rol en verantwoordelijkheid pakken in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan zullen we de kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit van onze bedrijven moeten vergroten. Digitalisering en het denken en samenwerken vanuit het principe van de digital twin is daarin cruciaal. De open Uniforme Objecten Bibliotheek versnelt die digitalisering doordat de hele keten binnen de hele sector samen gaat werken vanuit gedeelde informatie en gedeeld inzicht. Dat vergroot de slagkracht en bijdrage van onze bedrijven enorm, ook waar het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

DAAROM DE UOB

UITWISSELBAAR IN ALLE FASEN VAN HET ONTWERPPROCES

De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. De UOB is een versnellingsproject van de digiGO Gebouwde Omgeving en betekent een cruciale stap vooruit voor het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

LICHTE, RIJKE EN GESTANDAARDISEERDE 3D-OBJECTEN

De UOB biedt de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten.

Bekijk de demonstratiefims:

Download de basis-app:

Of ga naar de commerciële applicaties voor de UOB:

Nog geen account?

De plugins werken alleen in combinatie met een account op 2BA. Indien je nog geen account hebt, dan kun je geheel vrijblijvend via deze link een proef-account starten. Heb je al een account op 2BA? Neem dan contact met ons op.

IFC en NLRS ondersteuning

Een belangrijk uitgangspunt voor de UOB is dat CAD objecten (oftewel template objecten) beschikbaar worden gesteld in het bronformaat van de betreffende CAD applicatie die op het platform aansluit. Dit zorgt ervoor dat de aangesloten CAD applicaties optimaal gebruik kunnen maken van de functionaliteit van de UOB. Daarnaast is de UOB een open platform dat kan werken met allerlei standaarden. In Nederland vormt de NLRS een belangrijke open standaard. Daarom zijn de template objecten in de UOB zo ver als mogelijk NLRS compliant gemaakt.

INITIATIEFNEMERS

DOOR DE SECTOR, VOOR DE SECTOR

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. 2BA neemt de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich en heeft voor de technische ontwikkeling samengewerkt met Cadac Group.

BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk.

INTERNATIONALE AMBITIE

Het ontwikkelen van een nieuw open stelsel is voor een relatief klein land als Nederland een grote uitdaging. Toch hebben we als sector en land een reputatie hoog te houden. Ook het ETIM-model (Europees Technisch Informatie Model) is binnen onze sector, binnen ons land ontwikkeld en inmiddels uitgegroeid tot wereldwijde standaard (de E staat officieel nog voor Europees, maar inmiddels wordt de ETIM classificatie ook al toegepast in onder meer de VS, Rusland en Australië).

Dit door Nederlandse installateurs ontwikkelde model beschrijft op uniforme wijze voor elke productsoort de technische kenmerken inclusief taaltabellen voor de meeste Europese talen. Fabrikanten leveren die kenmerken aan, waarmee hun productspecificatie in deze talen beschikbaar is. Dat bespaart veel tijd en het vermindert de kans op fouten. Gebruikers kunnen eenvoudiger producten vinden op basis van de standaard specificatiewijze. Standaardisering van data door ETIM werd een succes op inkoop- en calculatieafdelingen. Maar de modelleur bleek er in de praktijk veel minder aan te hebben, omdat essentiële geometrische informatie ontbrak. Daar brengt de UOB verandering in. Eerst in Nederland, daarna internationaal.