over de uob

Als je instapt en je processen afstemt op de UOB heb je echt een voorsprong op de rest. Wat snelheid, kwaliteit en efficiency betreft.”

Kees Boekel – Programmamanager BIM, ENGIE Services Nederland NV

Willen we als sector onze rol en verantwoordelijkheid pakken in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan zullen we de kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit van onze bedrijven moeten vergroten. Digitalisering en het denken en samenwerken vanuit het principe van de digital twin is daarin cruciaal. De open Uniforme Objecten Bibliotheek versnelt die digitalisering doordat de hele keten binnen de hele sector samen gaat werken vanuit gedeelde informatie en gedeeld inzicht. Dat vergroot de slagkracht en bijdrage van onze bedrijven enorm, ook waar het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

DAAROM DE UOB

BEKIJK HIER DE UOB

UITWISSELBAAR IN ALLE FASEN VAN HET ONTWERPPROCES

De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. De UOB is een versnellingsproject van de digiGO Gebouwde Omgeving en betekent een cruciale stap vooruit voor het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

LICHTE, RIJKE EN GESTANDAARDISEERDE 3D-OBJECTEN

De UOB is een platform, waarvan de basis nu continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. De UOB biedt de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten.

Bekijk de demonstratiefims:

Download de demo-app:

Of ga naar de commerciële applicaties voor de UOB:

Nog geen account?

De plugins werken alleen in combinatie met een account op 2BA. Indien u nog geen account heeft dan kunt u geheel vrijblijvend een proef account starten. Heeft u al een account op 2BA? Neem dan contact met ons op.

ROADMAP

TWEEËNEENHALF JAAR VOORBEREIDING EN ONTWIKKELING

Op initiatief van de Groep Groot van Techniek Nederland en 2BA is het project open Uniforme Objecten Bibliotheek begin 2018 opgestart. Ook Ketenstandaard Bouw en Techniek en de Federatie Elektrotechniek (Fedet) – als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers – zijn belangrijke partners. 2BA heeft de exploitatie van de UOB op zich genomen.

De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van digiGO, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend en erkend als versnellingsproject. 

Na een gedegen onderzoek en Proof of Concept is de ontwikkeling gestart op basis van twaalf use cases geformuleerd door een groep van BIM-experts van installatiebedrijven en productexperts van fabrikanten. In juli 2019 heeft de unieke samenwerkingscombinatie van Cadac Group en Itannex (CiC) de opdracht gekregen om het platform samen met 2BA te ontwikkelen.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van technisch diensteverleners, fabrikanten en sectorpartners monitort zorgvuldig en veelvuldig de voortgang.

JUNI 2020; EERSTE ONTWIKKELFASE GEREED

Versie 1.0 van de UOB ging 4 juni 2020 van start als werkend platform en wordt continu uitgebreid en doorontwikkeld. Op 4 juni waren 357 template objecten ontwikkeld en in de UOB opgenomen om zo 80% van de meest toegepaste productsoorten te kunnen tekenen. Alle template objecten kunnen direct worden toegepast in de generieke vorm. Bij de start op 4 juni boden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee specifieke objecten kunnen worden gemaakt. Het aantal deelnemende fabrikanten neemt elke maand toe, evenals het aantal beschikbare template objecten en producten binnen de UOB.

OKTOBER 2020; EERSTE GEBRUIK COMMERCIËLE APPLICATIE

Vanaf 27 oktober 2020 is de UOB beschikbaar in Autodesk Revit dankzij TheModus Essential app van Cadac. Dit betekent dat installateurs de UOB nu echt kunnen toepassen in projecten. Dit biedt volop kansen, zeker voor generiek ontwerpen. De mogelijkheden voor specifiek ontwerpen worden elke dag groter, doordat fabrikanten steeds meer productdata toevoegen volgens de nieuwe ETIM-MC standaard.

DOORONTWIKKELEN; MEER FABRIKANTEN EN SOFTWARELEVERANCIERS

Vandaag de dag ligt de focus het uitbreiden van gebruik door ontwerpers, het vergroten van het aantal deelnemende fabrikanten en producten en het toetreden van nieuwe softwareleveranciers.

Fabrikanten kunnen direct van start met het aanleveren van hun productdata conform ETIM MC standaard. Andere Revit-partijen kunnen bij het UOB-platform aanhaken door een software-specifieke plug-in te bouwen en softwareleveranciers kunnen aan de slag met het ontwikkelen van applicaties voor het gebruik van de UOB in hun specifieke CAD-omgeving. 2BA ondersteunt softwareleveranciers met kennis en workshops.

IFC en NLRS ondersteuning

Een belangrijk uitgangspunt voor de UOB is dat CAD objecten (oftewel template objecten) beschikbaar worden gesteld in het bronformaat van de betreffende CAD applicatie die op het platform aansluit. Dit zorgt ervoor dat de aangesloten CAD applicaties optimaal gebruik kunnen maken van de functionaliteit van de UOB. Daarnaast is de UOB een open platform dat kan werken met allerlei standaarden. In Nederland vormt de NLRS een belangrijke open standaard. Daarom zijn de template objecten in de UOB zo ver als mogelijk NLRS compliant gemaakt.

INITIATIEFNEMERS

DOOR DE SECTOR, VOOR DE SECTOR

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. 2BA neemt de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich en heeft voor de technische ontwikkeling samengewerkt met CIC (Cadac Itannex Cooperation).

BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk.

INTERNATIONALE AMBITIE

Het ontwikkelen van een nieuw open stelsel is voor een relatief klein land als Nederland een grote uitdaging. Toch hebben we als sector en land een reputatie hoog te houden. Ook het ETIM-model (Europees Technisch Informatie Model) is binnen onze sector, binnen ons land ontwikkeld en inmiddels uitgegroeid tot wereldwijde standaard (de E staat officieel nog voor Europees, maar inmiddels wordt de ETIM classificatie ook al toegepast in onder meer de VS, Rusland en Australië).

Dit door Nederlandse installateurs ontwikkelde model beschrijft op uniforme wijze voor elke productsoort de technische kenmerken inclusief taaltabellen voor de meeste Europese talen. Fabrikanten leveren die kenmerken aan, waarmee hun productspecificatie in deze talen beschikbaar is. Dat bespaart veel tijd en het vermindert de kans op fouten. Gebruikers kunnen eenvoudiger producten vinden op basis van de standaard specificatiewijze. Standaardisering van data door ETIM werd een succes op inkoop- en calculatieafdelingen. Maar de modelleur bleek er in de praktijk veel minder aan te hebben, omdat essentiële geometrische informatie ontbrak. Daar gaat de UOB verandering in brengen. Eerst in Nederland, daarna internationaal.