Informatie voor installatiebedrijven

De UOB vergroot innovatief vermogen en productiviteit

De energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit, een circulaire economie… Willen we als technisch dienstverleners onze rol en verantwoordelijkheid pakken in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan zullen we de kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit van onze bedrijven sterk moeten vergroten. Digitalisering is daarin cruciaal. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om echt datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In iedere schakel van de keten.

DAAROM DE UOB

DE UOB IS VAN DE SECTOR, VOOR DE SECTOR

De open Uniforme Objecten Bibliotheek wordt ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA, zijn de grote technisch dienstverleners en belangrijke fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk. De UOB versie 1.0 is daardoor bij oplevering nog geen platform waar direct producties mee kunnen worden gedaan. 

EEN VERSNELLINGSPROJECT VAN DigiDealGO

De UOB is één van de versnellingsprojecten van de DigiDealGO, het nationaal digitaliserings-programma voor de gebouwde omgeving. De overheid werkt hierin nauw samen met Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en andere belangrijke marktpartijen.  

DEZE PARTIJEN MAKEN ZICH HARD VOOR DE UOB

Het is een indrukwekkende rij namen. Goed voor vele innovaties en cruciale projecten voor ons land binnen de sector techniek. Batenburg, BAM, Croonwolter&dros, TBI, De Groot, Engie, Strukton, HOMIJ, Kuijpers, Spie, Unica, ULC, Heijmans, Van der Sluis, van Dorp, Veolia en Vinci. Alle zeventien maken ze zich hard voor de UOB. En met een duidelijke reden. Meer kwaliteit, minder faalkosten en meer slagkracht. 

VOLGENDE STAPPEN VOOR DE UOB

De UOB is een werkend platform dat vanaf 4 juni wordt uitgebreid en doorontwikkeld. Versie 1.0 gaat van start om 80% van de meest toegepaste productsoorten te kunnen tekenen. Hiervoor zijn nu 357 template objecten ontwikkeld en in de UOB opgenomen. Dit aantal zal gaandeweg het gebruik toenemen. Deze template objecten kunnen direct worden toegepast in de generieke vorm. Bij de start bieden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee specifieke objecten kunnen worden gemaakt. 

Omdat zo’n 80% van de markt in Nederland Revit gebruikt, is besloten om voor een goede start van de eerste versie template objecten voor Revit te bouwen. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan gebruikers, fabrikanten en ontwikkelaars is bij oplevering een demo-app beschikbaar. De eerste commerciële Revit-app wordt begin september geïntroduceerd.

Vanaf 4 juni kunnen andere Revit-partijen aanhaken door een software-specifieke plug-in te bouwen. Met niet-Revit CAD-partijen zullen in de aankomende periode tests worden gedraaid om ook hen enthousiast te krijgen voor het UOB-platform.

DOE MEE. WE HEBBEN EEN WERELD TE WINNEN

De UOB is een baanbrekend platform voor de ontwikkeling van ons werk, de innovatiekracht van jouw bedrijf en de slagkracht van onze sector. Het fundament is er, met deze 1.0 versie. Maar alleen samen kunnen we er de open standaard van maken waar iedereen van profiteert. Bekijk de UOB v1.0, doe mee en meld je aan. Deel de ontwikkelingen van de UOB binnen jouw bedrijf en binnen jouw netwerk en maak engineers, fabrikanten en softwareleveranciers enthousiast om mee te gaan doen. Samen hebben we een wereld te winnen.

ONTDEK MEER