Informatie voor installatiebedrijven

De UOB vergroot innovatief vermogen en productiviteit

De energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit, een circulaire economie… Willen we als technisch dienstverleners onze rol en verantwoordelijkheid pakken in de uitdagingen waar Nederland voor staat, dan zullen we de kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit van onze bedrijven sterk moeten vergroten. Digitalisering is daarin cruciaal. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om echt datagestuurd te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In iedere schakel van de keten.

DAAROM DE UOB

DE UOB IS VAN DE SECTOR, VOOR DE SECTOR

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA, zijn de grote technisch dienstverleners en fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk.

EEN VERSNELLINGSPROJECT VAN digiGO

De UOB is één van de versnellingsprojecten van de digiGO, het nationaal digitaliserings-programma voor de gebouwde omgeving. De overheid werkt hierin nauw samen met Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en andere belangrijke marktpartijen.  

DEZE PARTIJEN MAKEN ZICH HARD VOOR DE UOB

Het is een indrukwekkende rij namen. Goed voor vele innovaties en cruciale projecten voor ons land binnen de sector techniek en allemaal maken ze zich hard voor de UOB. En met een duidelijke reden. Meer kwaliteit, minder faalkosten en meer slagkracht.  

 • Hager
 • Walraven
 • Panflex
 • Henco Industries
 • Schneider Electric
 • Jaga Nederland
 • Minkels
 • ABB
 • VSH
 • Veolia
 • R-Vent Group
 • Van Dorp
 • Van der Sluis
 • Heijmans
 • ULC
 • Unica
 • Spie
 • Kuijpers
 • HOMIJ
 • Strukton
 • Engie
 • De Groot
 • TBI
 • Croonwolter&dros
 • BAM
 • Batenburg
 • Interlight
 • Wilo
 • Legrand
 • Zehnder
 • Flamco
 • Vinci

CONTINU IN ONTWIKKELING

De UOB is een werkend platform dat continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. Versie 1.0 is in juni 2020 van start gegaan om 80% van de meest toegepaste productsoorten te kunnen tekenen. Hiervoor zijn 357 template objecten ontwikkeld en in de UOB opgenomen. Omdat zo’n 80% van de markt in Nederland Revit gebruikt, is besloten om voor een goede start van de eerste versie template objecten voor Revit te bouwen. Dit aantal blijft gaandeweg in het gebruik toenemen. Sinds oktober 2020 is de eerste commerciële Autodesk Revit applicatie beschikbaar. Dit betekent dat installateurs de UOB nu kunnen toepassen in hun projecten. Dit biedt volop kansen, zeker voor generiek ontwerpen. De mogelijkheden voor specifiek ontwerpen worden elke dag groter, doordat fabrikanten steeds meer productdata toevoegen.

Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan gebruikers, fabrikanten en ontwikkelaars is een demo-app beschikbaar.

DOE MEE. WE HEBBEN EEN WERELD TE WINNEN

De UOB is een baanbrekend platform voor de ontwikkeling van ons werk, de innovatiekracht van jouw bedrijf en de slagkracht van onze sector. Het fundament is er, maar alleen samen kunnen we er de open standaard van maken waar iedereen van profiteert. Doe mee en meld je aan. Deel de ontwikkelingen van de UOB binnen jouw bedrijf en binnen jouw netwerk en maak engineers, fabrikanten en softwareleveranciers enthousiast om mee te gaan doen. Samen hebben we een wereld te winnen.

ONTDEK MEER