naar agenda
22 September

Workshop ‘Maatwerk’

Met de UOB fase 2 willen we de UOB geschikt maken voor een bedrijfsmatige verwerking van maatwerk. Op basis van de UOB is een modelleur in staat zelf de eigenschappen van producten te modelleren, waarmee het ontwerp van de installatie (of de constructie) aan de gestelde eisen voldoet. Er is echter nog geen bedrijfsmatige oplossing waarmee:

  • een fabrikant de grenzen van het te leveren maatwerk kan aangeven;
  • een modelleur de specificaties van het gewenste maatwerk aan de fabrikant kan doorgeven;
  • de fabrikant het gerealiseerde product als data in de UOB van de modelleur kan laten verschijnen.

Scope

‘Maatwerk’ kan heel breed worden geïnterpreteerd. Om de scope niet direct te groot te laten worden hebben we vooraf de volgende randvoorwaarden vastgesteld:

  • De oplossing voor maatwerk moet te realiseren zijn met de standaard oplossingen van ETIM, DICO en de UOB, danwel een logisch daarbinnen passende oplossing:
  • We beperken ons tot maatwerk dat te realiseren is door variaties in productparameters. Het specificeren van maatwerk waarvoor de intelligentie van een configurator noodzakelijk is (onderlinge afhankelijkheid productparameters), blijft voor dit moment buiten de scope. (Bij een maatwerk product veranderen de ETIM eigenschappen. Het is dus geen product met een snijlengte!)

In april ’22 is er een workshop geweest om input te verzamelen voor dit deelproject waarna een voorstel is uitgewerkt. Dit voorstel zal op 22 september tijdens een workshop met gebruikers (installateurs/groothandel/fabrikanten) worden besproken. Aansluitend kan het project uitgewerkt worden en worden geïmplementeerd in de UOB.

Interessante bijvangst van dit deelproject is overigens dat we binnen UOB 2.0 daarmee een oplossing ontwikkelen die sectorbreed bruikbaar is en een schakel kan creëren richting de bouwsector.

Deelnemen?

Een ieder die wil meepraten is van harte welkom om aanwezig te zijn bij de workshop:

  • Wanneer: donderdag 22 september 2022
  • Tijdstip: 10:00u – 13:00u
  • Locatie: ROVC | Galvanistraat 13 | 6716 AE | Ede

U kunt zich aanmelden bij André Meester via awjm@2ba.nl