Technisch inhoudelijke informatie

Usecases

De Usecases geven een overzicht van alle (ontwikkel) deelgebieden voor UOB. Bij de start van het UOB project zijn bijna alle Usecases opgenomen in de bouwlijst. (UC 1b 3b 10 en 12 zijn doorgeschoven naar een latere fase.) Daarbij is ook helder verwoord welk deel van de beschreven functionaliteiten bij het platform horen en welk deel juist bij commerciële aanbieders rondom het platform.

Voor het complete ontwikkelteam, CIC, 2BA, stuurgroep, klankbordgroep en contentgroep is dit de leidraad geweest voor de te ontwikkelen functionaliteiten, eisen en wensen. Bij de oplevering van UOB 1.0 zijn alle geplande usecases gerealiseerd.

Software Development Kit (SDK) 

De software development kit beschrijft alle functionele- en technische aspecten waarmee derden zelf een app kunnen ontwikkelen voor het overhalen van data en/of template objecten uit UOB.

Dutch Revit Standard (DRS of NLRS)

De NLRS omvat een set aan standaard afspraken (vastgesteld in de Dutch Revit Standard) om informatie te borgen in een Revit-model. Deze afspraken scheppen orde in de informatiestructuur en verbeteren de uitwisseling van informatie tussen partijen.

De UOB is een open platform dat kan werken met allerlei standaarden. In Nederland vormt de NLRS een belangrijke open standaard. Daarom zijn de template objecten in de UOB zo ver als mogelijk NLRS compliant gemaakt. De Revit Standards Foundation heeft onlangs het nieuwe RS International Framework uitgebracht. Daarmee is de fundering gelegd voor een verdere uitbreiding en internationalisering van de Revit Standards. Het geeft derden, zoals de UOB, een objectief en meetbaar kader voor toepassing van de RS-standaarden in binnen- en buitenland.

De UOB en DRS

De Template-Objecten van UOB zijn gebaseerd op de DRS (NLRS) 2.5.2, met een paar modificaties. De volledige beschrijving is te vinden in de UOB Content Guide. In deze content guide zijn de eventuele modificaties t.o.v. de DRS (NLRS) 2.5.2 opgenomen.

IFC ondersteuning

Een belangrijk uitgangspunt voor de UOB is dat CAD-objecten, de zogenaamde template objecten, beschikbaar worden gesteld in het bronformaat van de betreffende CAD-applicatie die op het platform aansluit. Dit zorgt ervoor dat de aangesloten CAD-applicaties optimaal gebruik kunnen maken van de functionaliteit van de UOB. Voor de CAD-applicatie Revit zijn de template objecten binnen de UOB daarom opgebouwd als Revit families. 

Een ander uitgangspunt van de UOB is dat het CAD systeem waarbinnen de template objecten worden gebruikt verantwoordelijk is voor het correct exporteren van gegevens naar bijvoorbeeld een IFC uitwisselingsbestand. De template objecten voor Revit zijn bij de creatie voor dit doel daarom geclassificeerd met een vaste IfcEntiteit en Entiteit enumeratie en voorzien van de meest voor de hand liggende IFC properties waarbij voornamelijk de Manufacturer Propertyset aanwezig is. De ETIM data uit het UOB-platform is aan deze propertyset gekoppeld om ervoor te zorgen dat er vanuit Revit eenvoudig een valide IFC bestand geëxporteerd kan worden. 

Op dit moment bestaat echter nog geen uitgewerkte mapping tussen ETIM-kenmerken en IFC-properties. Leveranciers en fabrikanten leveren daarnaast nog geen volledige IFC-data maar leveren hun data aan in ETIM-formaat. Het voorzien van template objecten met alle mogelijke IFC-properties is daarom op dit moment nog niet mogelijk, hiervoor moet de mapping tussen ETIM en IFC eerst verder worden ontwikkeld. Via de zogeheten ‘User Defined PropertySet File’ van Revit is iedere eindgebruiker echter wel in staat om zelf een volledige mapping van ETIM-kenmerken naar IFC-properties te maken. 

Vanuit de UOB wordt voor een tweetal template objecten een voorbeeld mapping aangeleverd en toegelicht hoe deze file is op te bouwen. Bij gebruik van  UOB demo-app zal deze file automatisch worden ingeladen. Met de beschikbaarheid van de ‘basis IFC parameters’ en de mogelijkheid om een volledige mapping te maken is de UOB ‘IFC compatible’. Wanneer in de toekomst de nog ontbrekende mapping gereed is, kan deze naadloos in het proces worden toegevoegd.