naar nieuwsoverzicht
Datum 9 jan 2024

“Slimmer, sneller en leveranciersonafhankelijk werken”

Radboud van Hemel is directeur van Bimpact. De BOUWBESLUIT-toetshulp van Bimpact toetst een BIM-model realtime en is gekoppeld in Revit aan actuele regelgeving van het Bouwbesluit/BBL. De MPG-toetshulp (beschikbaar als Add-in en als Webportaal) toetst projecten aan de Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken (MPG) en is gevalideerd door de Nationale Milieu Database.

Wij helpen de bouwsector, organisaties en hun medewerkers bij het verkorten van projectdoorlooptijden, het verbeteren van de kwaliteit en het voldoen aan Bouwregelgeving. Met 3D-modellering als systeem voor bouw- of gebouwinformatiemanagement zie je dat alle disciplines, zoals architect, adviseur, engineer, 3D-modelleur, aannemer, installateur en borger kunnen (gaan) gebruikmaken van een en dezelfde dataset.

Eenduidige taal, eenduidige tooling

Ook de open UOB kan zorgen voor eenduidige taal, eenduidige tooling en een betere eenduidige toepassing, dus dat is zeker een interessante ontwikkeling. Modelleurs en engineers kunnen met de open UOB een mooie systeemconfiguratie opzetten van allerlei uniform beschreven componenten, inclusief hun prestaties. Over toepassingsmogelijkheden van de open UOB tijdens de ontwerp- en engineeringsfasen ben ik zeker positief.

‘Ik zie wel de meerwaarde voor de ontwerp- en engineeringsfase om slimmer en sneller generiek en leveranciersonafhankelijk te werken.’

Radboud van Hemel, directeur van Bimpact

Meerwaarde voor de ontwerp- en engineeringsfase

Wat ik me wel afvraag, is wat er in de volgende fase kan gebeuren: de inkoop met de daarbij behorende contracten met leveranciers en de daadwerkelijke werkuitvoering. Spelen er dan niet allerlei commerciële belangen, waardoor er toch weer met andere componenten in de bouw- en installatiefase wordt gewerkt? Dit heeft suboptimale prestatie(s) tot gevolg. De vraag die nog beantwoord moet worden is: hoe kan de behaalde winst in tijd en betrouwbaarheid van de voorfase worden geborgd in de fases van werkvoorbereiding, inkoop en de realisatie? Daar maak ik me zorgen over, zeker als je bedenkt dat de grote fabrikanten en leveranciers wel mee zullen doen met de open UOB en de kleinere spelers niet. Dat kan op latere momenten tot gedoe leiden. Ik zie wel de meerwaarde voor de ontwerp- en engineeringsfase om slimmer en sneller generiek en leveranciersonafhankelijk te werken.

Draag jij ook bij aan het succes van de OpenUOB?

Wil jij net als Radboud bijdragen aan het succes van de OpenUOB? Meld je nu aan, pak één van je bestaande projecten en test hoe snel je deze in de OpenUOB kunt maken. Testen kan tot eind februari 2024.