naar nieuwsoverzicht
Datum 19 jan 2024

‘Ga vooral testen en ontdek de voordelen van de open UOB voor jouw werk.’

Giel Craenmehr is engineer en BIM-modelleur werktuigbouwkunde bij SPIE Building Solutions Nederland. Hij werkt nu voornamelijk met Stabicad en Cadac. Voor de open UOB heeft hij onder meer meegedaan met de gapanalyse Gassen.

‘Sinds 2022 ben ik actief betrokken bij de UOB. Ik heb meegedaan met de testsessie Gassen. Waarom? De software met de bijbehorende content die wij gebruiken voldoet niet: de data wordt niet consistent ingevuld en beheerd. Dat leidt tot onbetrouwbaarheid, dus extra tijd en kosten om dit wel onder controle te krijgen. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Verder zie ik de potentie van open UOB in het vergemakkelijken van mijn werk, waarbij het resultaat ook kwalitatief beter is.’

Wat is de kracht van de open UOB voor jou?
‘Het is een platform dat techniekbreed (multidisciplinair) inzetbaar is en bij de ontwikkeling zijn verschillende partijen vanuit verschillende invalshoeken betrokken geweest: softwareontwikkelaars, fabrikanten, leveranciers en dienstverleners, zoals SPIE. Door deze verschillende belangen mee te nemen in de GAP analyses en door het inzichtelijk krijgen van de wensen, kan een completer pakket worden aangeboden. Waarbij ook nog eens meer draagvlak wordt gecreëerd. We willen richting een totaaloplossing werken waar iedereen mee verder kan.

Een andere kracht van de UOB is de mogelijkheid om van generiek naar fabrikant specifiek te werken. Binnen de huidige softwarepakketten is dit vaak een uitdaging, doordat bijvoorbeeld Revit families niet één op één kunnen worden uitgewisseld zonder verlies van data.’

‘Doordat het werken van grof naar fijn mogelijk is met de UOB, heb je meer betrouwbare data in het 3D-model in de juiste fase.’

Giel Craenmehr, engineer/BIM-modelleur werktuigbouwkunde SPIE Building Solutions

Wat staat er nu?

‘De ontwikkeling gaat de goede kant op en ik kijk uit naar de nieuwe release begin 2024. We hebben de open UOB op de afdeling getest en we missen op dit moment nog wel de componenten die belangrijk zijn om het op projecten toe te kunnen passen. Het positieve is dat de methodiek en opzet zelf goed in elkaar lijkt te zitten, waarbij in de toekomst ook de tooling en de bibliotheek uit te breiden zijn als het aantal betrokken partijen verder toeneemt.‘

Wat vind je van de look and feel, het gebruiksgemak en de functionaliteit?

‘Ten opzichte van de huidige tooling is het gebruiksgemak en de look and feel een vooruitgang. Er staat bijvoorbeeld een 3D geometrie of een afbeelding van het component wat de herkenbaarheid van het juiste component vergroot. Echter als ik de open UOB vergelijk met de bekende online webwinkels of groothandels, dan zijn er vooral in de zoekfuncties verbeteringen mogelijk. Je wilt snel het juiste component vinden en dat is op dit moment nog niet altijd intuïtief.’

Hoe belangrijk is dat datagedreven werken voor SPIE?

‘Erg belangrijk, omdat je dan alle processen uniform kunt inrichten. Nu werkt iedereen op zijn eigen manier de verschillende projecten uit, omdat deze manier bijvoorbeeld beter aansluit op het proces van de desbetreffende partij of afdeling. Dit is niet toekomstbestendig en tijdrovend als elke partij dit doet. Verder wordt de methodiek om van generiek naar fabrikant specifiek te werken naar mijn weten nog te weinig toegepast. Door de gebreken van de huidige software wordt er nu in een te vroeg stadium met fabrikant specifieke content gewerkt, waardoor je foutieve data in het 3D-model zet. Als er dan vervolgens weer verder wordt gewerkt aan het 3D-model, dan wordt deze data verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt bijvoorbeeld niet opgemerkt dat deze componenten nog fabrikant specifiek dienen te worden gemaakt voor dat project.

Doordat het werken van grof naar fijn mogelijk is met de UOB, heb je meer betrouwbare data in het 3D-model in de juiste fase. En hoe hoger de betrouwbaarheid van een 3D-model wordt, hoe meer er kan worden gestuurd op datagedreven werken. Als alle ketenpartners gebruik maken van dezelfde betrouwbare data, dan kun je beter samenwerken, bespaar je tijd en maak je minder fouten.’

‘Een andere kracht van de UOB is de mogelijkheid om van generiek naar fabrikant specifiek te werken.’

Giel Craenmehr, engineer/BIM-modelleur werktuigbouwkunde SPIE Building Solutions

Hoe zie jij de toekomst van de open UOB?

‘De grootste uitdaging zal zijn om de vele partijen in de keten te betrekken bij het toepassen van de open UOB. Hopelijk zal de update van begin 2024 compleet genoeg zijn om de vele partijen snel aan laten sluiten bij het gebruik van de open UOB.’

Wat zou je oproep zijn voor engineers en modelleurs?

‘Ga vooral testen en ontdek de voordelen van de open UOB voor jouw werk.’

Test mee!

Wil jij net als Giel bijdragen aan het succes van de OpenUOB? Meld je nu aan, pak één van je bestaande projecten en test hoe snel je deze in de OpenUOB kunt maken. Testen kan tot eind februari 2024.